1%

Szanowni Państwo! Macie już po raz kolejny możliwość przekazania 1% z Waszych podatków.
Wasz jeden procent będzie przeznaczony dla dzieci: Waszych, Waszych Bliskich i Waszych znajomych.

Zachęcamy wszystkich do wpłacenia swojego 1 procenta podatku dochodowego na rzecz Chorągwi Wielkopolskiej ZHP – organizacji pożytku publicznego.

Rodziców harcerek i harcerzy, sympatyków harcerstwa oraz pełnoletnich członków ZHP, którzy chcieliby przekazać pieniądze dla Chorągwi, prosimy o wskazanie w rocznym zeznaniu podatkowym, jako organizacji, której przekazują 1% podatku

KRS 0000266321

Hufiec Poznań-Grunwald – Komenda

Przykładowe wypełnienie druku rocznego zeznania podatkowego PIT:

Nastąpiły zmiany w wypełnianiu !!!

W rubryce : WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)

wpisujemy tylko numer KRS  czyli 0000266321 (bez nazwy organizacji) oraz wpisujemy wnioskowaną kwotę , która nie może przekroczyć 1% kwoty naszego podatku.

Szczegółowy  cel czyli wskazanie drużyny, hufca czy innej jednostki organizacyjnej wpisujemy w INFORMACJACH UZUPEŁNIAJĄCYCH  w punkcie: Cel szczegółowy 1%

 

Podstawowe zasady przekazywania 1% podatku za 2009 r. (w roku 2010):
– podatnik wskazuje opp i kwotę 1% w zeznaniu podatkowym, nie ma możliwości samodzielnej wpłaty 1%
– podatnik może przekazać odpis 1% tylko dla jednej organizacji
– podatnik ma możliwości określenia celu szczegółowego, na który chce przekazać 1%
– jeśli odpis przekazywane jest dla organizacji, która ma oddziały, podatnik ma możliwości wskazania oddziału, dla którego chciałby przekazać swój 1%

Kwoty odpisów zostaną wpłacone na jedno wskazane konto organizacji:
– organizacja będzie mogła się dowiedzieć, kto przekazał jej 1% – dowie się tylko wtedy gdy płatnik zaznaczy w kolejnej pozycji, że wyraża zgodę na przekazanie danych osoby przekazującej i wysokość kwoty.

– wpłaty organizacji będą wpływać na konta organizacji w terminie trzech miesięcy od terminu składania zeznań podatkowych, czyli do końca kwietnia (odpisy otrzymane od tzw. ryczałtowców) i do końca lipca (odpisy od tzw. liniowców i rozliczających się według tzw. skali podatkowej).

Podstawa prawna:
– ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
– ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

1% RÓWNIEŻ DLA HUFCÓW I DRUŻYN

W dniu 21 grudnia 2007 r. Ministerstwo Finansów wydało komunikat, informujący, że podatnik w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym może również podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na dystrybucję środków gromadzonych przez organizację pożytku publicznego (np. konkretny cel, konkretną jednostkę harcerską).

Informację tę podatnik będzie mógł zamieścić w rubryce „Inne informacje, w tym ułatwiające kontakt z podatnikiem”, znajdującej się bezpośrednio nad wnioskiem o przekazanie 1% podatku należnego, odpowiednio w:
poz. 133 – PIT-28,
poz. 309 – PIT-36,
poz. 109 – PIT-36L,
poz. 128 – PIT-37,
poz. 62 – PIT-38.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *