Historia

Powstanie Hufca Poznań- Grunwald

W grudniu 1956 r. organizowano hufce:

III Hufiec  – Łazarz, organizator – phm. Brenajs Edmund

Hufcowi przydzielono szkoły nr : 9, 11, 12, 15, 26, 33, 34, 43, Sp. 1, Lic. Og. VIII

VIII Hufiec – Górczyn, organizator – phm. Tybiszewski Bolesław

Hufcowi przydzielono szkoły: 4, 10, 24, 44, 52, 54, 68, 69

Z dniem 1 stycznia 1957r. organizatorów mianowano hufcowymi i Hufiec rozpoczęły formalnie działalność.

Jednocześnie z dniem 1 stycznia 1957r. mianowano zastępcami hufcowych do spraw harcerek druhny:

III Hufiec Łazarz – dr. po. pr. Graczyk Julia

VIII Hufiec Górczyn – sam. Basińska Wanda

Hufiec III Poznań – Łazarz i VIII Poznań – Górczyn działały do dnia 1 października 1959r. Rozkazem L.9/59 z dnia 1 października 1959r. komendanta Chorągwi Wielkopolskiej zostały rozwiązane komendy tych hufców i wszystkie drużyny oraz instruktorzy hufców otrzymali przydział do nowoutworzonego Hufca Poznań- Grunwald. Jednocześnie komendant Chorągwi Wielkopolskiej tym rozkazem zatwierdził nową jednostkę organizacyjną Hufiec Poznań – Grunwald.

Hufcowym został mianowany phm. Brenajs Edmund.

Zastępcami hufcowego mianowano: phm. Graczyk Julia i phm. Zygart Marian

Kontakt

  ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO 

CHORĄGIEW WIELKOPOLSKA

 
Hufiec Poznań – Grunwald

im. Zwycięzców Grunwaldu

   
 Siedziba:  
 ul. Promienista 12  
 60-288 Poznań  
 
 NIP: 7781440251
 
 Konto bankowe: Bank Zachodni WBK S.A. 3 O/Poznań 
 16 1090 1359 0000 0000 3501 8244
 
 E-mail: grunwald@zhp.wlkp.pl
              poznangrunwald@zhp.pl
 
 Dane do faktur: 
 ZHP Chorągiew Wielkopolska  
 Hufiec Poznań Grunwald  
 ul. św. Marcin 80/82  
 61-809 Poznań  
 NIP 7781440251  

Dyżury

 Komendant Hufca
 hm. Marian Derda    
   – wtorek,  16.30 – 19.00
   – piątek,  16.30 – 19.00
   – e-mail:  grunwald@zhp.wlkp.pl
     
 Hufcowy Administrator Lokalny Danych Osobowych    
 – wtorek (Pierwszy i trzeci miesiąca)  16.00 – 17.30
 Komisja Stopni Instruktorskich    
   – pierwszy wtorek miesiąca 18.00 – 19.30
 3 listopad 2009   1 grudzień 2009   5 styczeń 2010 
 2 luty 2010  2 marzec 2010  6 kwiecień 2010
 4 maj 2010  1 czerwiec