2009

           

 

 

 

Rozkaz L.2/2009

 Komunikat 3/2009

 Komunikat 2/2009

 Rozkaz L.1/2009

Komunikat 1/2009

               

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

Komunikat 6/2009

Rozkaz L.3/2009

Komunikat 5/2009

Komunikat 4/2009

         

 

 

 

 

 

 Komunikat 8/2009

 Komunikat 7/2009

Rozkaz L.4/2009

             

 

 

 

 

 

 Komunikat 9/2009

 Rozkaz L.6/2009

Rozkaz L.5/2009

               

 

 

 

 

 

 Komunikat 11/2009

 Rozkaz L.7/2009

Komunikat 10/2009

               

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

Rozkaz L.9/2009

Rozkaz L.8/2009

Komunikat 12/2009

             

 

 

 

 

 

 

Komunikat 13/2009

Rozkaz L.10/2009

     

 

 Rozkaz L.12/2009

 Komunikat 17/2009

 Komunikat 16/2009

Rozkaz L.11/2009 Komunikat 15/2009

 Komunikat 14/2009

Rozkaz S.1/2009

               

 

 

 

 

 

 Rozkaz L.13/2009

 Komunikat 20/2009

 Komunikat 19/2009

           

 

 

 

 

 

Komunikat 22/2009

Rozkaz L.14/2009 

Komunikat 21/2009

Historia

Powstanie Hufca Poznań- Grunwald

W grudniu 1956 r. organizowano hufce:

III Hufiec  – Łazarz, organizator – phm. Brenajs Edmund

Hufcowi przydzielono szkoły nr : 9, 11, 12, 15, 26, 33, 34, 43, Sp. 1, Lic. Og. VIII

VIII Hufiec – Górczyn, organizator – phm. Tybiszewski Bolesław

Hufcowi przydzielono szkoły: 4, 10, 24, 44, 52, 54, 68, 69

Z dniem 1 stycznia 1957r. organizatorów mianowano hufcowymi i Hufiec rozpoczęły formalnie działalność.

Jednocześnie z dniem 1 stycznia 1957r. mianowano zastępcami hufcowych do spraw harcerek druhny:

III Hufiec Łazarz – dr. po. pr. Graczyk Julia

VIII Hufiec Górczyn – sam. Basińska Wanda

Hufiec III Poznań – Łazarz i VIII Poznań – Górczyn działały do dnia 1 października 1959r. Rozkazem L.9/59 z dnia 1 października 1959r. komendanta Chorągwi Wielkopolskiej zostały rozwiązane komendy tych hufców i wszystkie drużyny oraz instruktorzy hufców otrzymali przydział do nowoutworzonego Hufca Poznań- Grunwald. Jednocześnie komendant Chorągwi Wielkopolskiej tym rozkazem zatwierdził nową jednostkę organizacyjną Hufiec Poznań – Grunwald.

Hufcowym został mianowany phm. Brenajs Edmund.

Zastępcami hufcowego mianowano: phm. Graczyk Julia i phm. Zygart Marian

Kontakt

  ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO 

CHORĄGIEW WIELKOPOLSKA

 
Hufiec Poznań – Grunwald

im. Zwycięzców Grunwaldu

   
 Siedziba:  
 ul. Promienista 12  
 60-288 Poznań  
 
 NIP: 7781440251
 
 Konto bankowe: Bank Zachodni WBK S.A. 3 O/Poznań 
 16 1090 1359 0000 0000 3501 8244
 
 E-mail: grunwald@zhp.wlkp.pl
              poznangrunwald@zhp.pl
 
 Dane do faktur: 
 ZHP Chorągiew Wielkopolska  
 Hufiec Poznań Grunwald  
 ul. św. Marcin 80/82  
 61-809 Poznań  
 NIP 7781440251